АГРОХІМІЧНА ПАСПОРТИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ

📢Департамент аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА інформує про проведення агрохімічного обстеження земель сільськогосподарського призначення на території Одеської області.

📍ЩО ТАКЕ АГРОХІМІЧНИЙ ПАСПОРТ ЗЕМЛІ?

Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки – це документ, що містить дані щодо агрохімічної характеристики ґрунтів і стану їх забруднення токсичними речовинами та радіонуклідами.

✅ОБ’ЄКТИ АГРОХІМІЧНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ:

• рілля, у тому числі зрошувана, осушена;

• сіножаті й пасовища;

• багаторічні насадження.

❗МЕТА ПРОВЕДЕННЯ АГРОХІМІЧНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ

Згідно з частиною четвертою статті 37 Закону України «Про охорону земель» з метою здійснення контролю та моніторингу за динамікою родючості ґрунтів, підвищення урожайності сільськогосподарських культур, коригування агротехнологій і сівозмін, проведення еколого-агрохімічного зонування території, систематично проводиться їх агрохімічне обстеження, видаються агрохімічні паспорти, в яких фіксуються початкові та поточні рівні забезпечення поживними речовинами ґрунтів і рівні їх забруднення.

📑Відомості агрохімічного паспорта поля, земельної ділянки використовуються в процесі регулювання земельних відносин при:

• передачі у власність або наданні в користування, в тому числі в оренду, земельної ділянки;

• зміні власника земельної ділянки або землекористувача;

• проведенні грошової оцінки земель;

• визначенні розмірів плати за землю;

• здійсненні контролю за станом родючості ґрунтів.

⛳ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ АГРОХІМІЧНИЙ ПАСПОРТ ЗЕМЛІ

1. Фермери та власники особистих селянських господарств, які господарюють на власних чи родинних паях.

2. Власники паїв, які надають свої наділи в оренду. Передавши його орендареві, саме агрохімічний паспорт є єдиним способом оцінити якість ґрунтового покриву до передачі та при поверненні з оренди земельного наділу.

3. Орендарі, які беруть земельну ділянку з метою використання у товарному виробництві та отримання прибутку.

📜Агрохімічний паспорт – це гарантія фізичного та морального спокою перед власниками паїв. Забезпечуючи належний баланс між виносом та надходженням елементів живлення у ґрунті, застосовуючи сучасні ґрунтозахисні технології, витрачаючи на це відповідні ресурси, орендар, з врахуванням даних агрохімічного паспорта, планує ефективне їх розподілення, отримує прибуток та при періодичному контролі – підтвердження належного поводження з ввіреною йому громадянами власністю.

⛳ДЕ МОЖНА ОФОРМИТИ АГРОХІМІЧНИЙ ПАСПОРТ

Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки видається у двох примірниках, один з яких зберігається у землевласника або землекористувача, а інший — в центральному органі виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики.

Для розробки агрохімічного паспорта необхідно звернутися до Одеської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» за телефоном: +38048 700 0857.

💙💛ДІЄМО РАЗОМ ЗАРАДИ ПЕРЕМОГИ!