ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ГРУНТУ

Всесвітній День ґрунту (Word Soil Day) відзначається щорічно 5 грудня задля привертання уваги суспільства до охорони та раціонального використання ґрунтів та сталого управління ґрунтовими ресурсами. У 2023 році святкування проводиться під гаслом “Ґрунт і вода: джерело життя (Soil and Water: a Source of Life)”.

Ґрунт є справжньою живою системою, що складається з 6 шарів, так званих горизонтів (О, А, Е, В, С, Р). Вони діють як фільтр для підземних вод, здійснюють фільтрацію забруднюючих речовин.

Ґрунти забезпечують життєво необхідні екосистемні функції і є основним засобом виробництва харчових продуктів, кормів, палива, природного волокна і лікарських засобів, що мають важливе значення для забезпечення добробуту людини. Ґрунт справедливо називають головним багатством держави та планети. 95% нашого продовольства виробляється на ґрунтах.

В Одеській області найбільш поширеним типом ґрунтів є чорноземи (південні, звичайні, малогумусні, опідзолені, солонцюваті). По балках і долинами поширені солончаки та чорноземно-лугові ґрунти.

Проблема охорони та раціонального використання земельних ресурсів і насамперед земель сільськогосподарського призначення, в умовах сьогодення набуває особливої гостроти. А все тому, що ці землі були і є основою життєдіяльності теперішніх та майбутніх поколінь, середовищем їхнього існування, джерелом матеріального добробуту та гарантом продовольчої безпеки держави.