ЗРОШЕННЯ: ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА

❗Департамент аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА доводить до відома сільськогосподарських товаровиробників, які використовують меліоровані землі, та організацій водокористувачів про можливість отримання від держави фінансової підтримки.

📜26 жовтня 2023 року пройшов вебінар на тему: «Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників, які використовують меліоровані землі, та організацій водокористувачів».

💻На вебінарі представили механізм надання державної підтримки у 2023 році, подачі заявки та документів до неї на отримання бюджетних коштів через особистий електронний кабінет у ДАР.

🤝ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ

• сільськогосподарські товаровиробники, які використовують меліоровані землі та провадять сільськогосподарську діяльність із застосуванням гідротехнічної меліорації, для підвищення ефективності сільського господарства в умовах змін клімату, стимулювання збільшення площ меліорованих земель та збільшення валового виробництва сільськогосподарської продукції

• організації водокористувачів, які відновлюють передані їм у власність непрацюючі насосні станції та/або насосні станції

💲УМОВИ ОТРИМАННЯ ФІНАНСУВАННЯ

для товаровиробників:

• не порушено справ про банкрутство, та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;

• не мають на 1 число місяця прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів;

• не застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції;

• не зареєстровані та не провадять господарської діяльності на тимчасово окупованій території, на територіях, які включені до переліку таких, на яких ведуться бойові дії

організації водокористувачів:

• не перебувають на стадії ліквідації;

• відповідають вимогам до неприбуткової організації

• не застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції

• не зареєстровані та не провадять господарської діяльності на тимчасово окупованій території, на територіях, які включені до переліку таких, на яких ведуться бойові дії.

💻ЯК ОФОРМИТИ ЗАЯВКУ

Отримувачі, зареєстровані у Державному аграрному реєстрі, подають заявку відповідної форми на отримання бюджетних коштів та документи до неї через особистий електронний кабінет Реєстру, на яку накладається електронний підпис отримувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

📍ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОДАВАТИ

📑Для отримання бюджетної дотації товаровиробники подають до 20 листопада поточного року:

• заявку на отримання бюджетної дотації;

• довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

• відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою, актуальні на дату подання заявки;

• типову форму № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році, зокрема обладнання) — для часткового відшкодування вартості будівництва об’єктів;

• типову форму № ОЗ-2 “Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів” — для часткового відшкодування вартості реконструкції об’єктів;

• засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію паспорта проєкту та копію кошторисної частини проєктної документації;

• сканований оригінал паперового документа або електронний документ письмового зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання.

📑Для отримання дотації організація водокористувачів подає до 20 листопада поточного року:

• заявку на отримання бюджетної дотації;

• довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

• відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою, актуальні на дату подання заявки;

• типову форму № ОЗ-2 “Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів” для часткового відшкодування вартості реконструкції об’єктів;

• засвідчену підписом керівника організації водокористувачів копію паспорта проекту та копію кошторисної частини проєктної документації;

• сканований оригінал паперового документа або електронний документ письмового зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти в разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання.

💬Алла СТОЯНОВА директор Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА підкреслює, що «кошти надаватимуться товаровиробникам на безповоротній основі у розмірі до 25 % вартості витрат (без урахування податку на додану вартість), здійснених відповідно до проєктної документації, але не більш як:

– 13 250 грн на 1 га оброблюваних угідь для зрошення дощуванням без урахування вартості поливної техніки й обладнання для поливу;

– 25 300 грн на 1 га оброблюваних угідь для зрошення дощуванням з урахуванням вартості поливної техніки та насосного обладнання;

– 24 500 грн на 1 га оброблюваних угідь для краплинного зрошення з урахуванням вартості обладнання для краплинного зрошення та насосного обладнання вітчизняного виробництва.

Організаціям водокористувачів бюджетна дотація надаватиметься для відновлення, реконструкції, модернізації, капітального ремонту насосних станцій, які введені в експлуатацію після відповідних робіт (зокрема заміна та ремонт насосно-силового обладнання, здійснення заходів з енергоефективності). Дотація надаватиметься на безповоротній основі у розмірі до 50 % вартості витрат (без урахування податку на додану вартість), здійснених відповідно до проєктної документації».

💙💛ДІЄМО РАЗОМ ЗАРАДИ ПЕРЕМОГИ!