Старт ринку землі зробив українських землевласників повноспроможними власниками землі

Старт ринку землі зробив українських землевласників повноспроможними власниками землі. Тому для землевласників важливо знати якомога більше про свої права, а також обов’язки.

Сьогодні розказуємо про право оренди та випадки, коли договір оренди припиняється.

Відповідно до статті 31 Закону України «Про оренду землі», договір оренди землі припиняється у разі:
✔ закінчення строку, на який його було укладено;
✔ викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження для суспільної необхідності;
✔ поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;
✔ ліквідації юридичної особи-орендаря;
✔ відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;
✔ набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, які розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці, та з інших підстав, передбачених законом.

❗Договір оренди землі припиняється також в інших випадках, передбачених законом. Також важливо знати, що такий договір може бути розірваний за згодою сторін. При цьому на вимогу однієї зі сторін — договір може бути достроково розірваний за рішенням суду.

Розірвання договору в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим самим договором. Крім того, у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін в порядку, передбаченому статтею 652 Цивільного кодексу України.

Також закон визначає, що особа, яка набула право власності на земельну ділянку, яка перебуває в оренді, протягом одного місяця з дня державної реєстрації права власності на неї зобов’язана повідомити про це орендаря.